(BnS) Hướng dẫn học nghề chế tạo, thu thập trong Blade and Soul (full)

Tổng quan Học nghề là tính năng độc đáo trong Blade and Soul giúp người chơi có khả năng chế tạo, thu thập những món đồ quý hiếm, có tác dụng là nhân vật game của mình mạnh lên. Theo đó, những nghề nghiệp trong Blade and Soul tương đối đa dạng và phong phú …