(BnS) Hướng dẫn làm nhiệm vụ khinh công từ A đến Z (có hình ảnh)

Tổng quan về nhiệm vụ Khinh Công Có thể nói Nhiệm vụ Khinh Công là một trong những nhiệm vụ khó nhất game đối với người mới chơi game Blade and Soul. Thật sự khó khăn bởi người chơi cần phải vừa thu thập vật phẩm, vừa phải tìm được Lão Cho để trả nhiệm …

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kết thúc và bắt đầu (Phần 4 – Chương 38)

Tiến trình nhiệm vụ Đi theo Jinyung ở Thiên Đỉnh Đi đến phòng sư phụ Nói chuyện với Hong sư phụ Nói chuyện với Dodan ở Làng Tre Nói chuyện với Yehara tại Nhà trọ Yehara ở Đại Mạc Nói chuyện với Yunwa Nói chuyện với Juwol Nói chuyện với Soha Nói chuyện với Yunma …

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trận chiến cuối cùng (Phần 4 – Chương 37)

Tiến trình nhiệm vụ Đi đến Tế Đàn Thiên Mệnh Nói chuyện với Dodan Tìm Dochun gần Tế Đàn Thiên Mệnh Nói chuyện với Dochun Chiến đấu với Jinsoyun ở Tế Đàn Thiên Mệnh và đánh bại sứ thần Hắc Ám Đọc thư sư phụ Hong ở thanh nhiệm vụ bên phải màn hình Dịch …

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoàng đế lội ngược dòng (Phần 4 – Chương 36)

Tiến trình nhiệm vụ Nói chuyện với Baek Doha tại Cổng Nam Cung Điện Hoàng Gia Nói chuyện với Nanh Đỏ ở Sảnh Chính Giai Lệ Đánh bại 10 Quỷ đang tấn công sảnh chính Đến chỗ Yunma Kahn ở bên ngoài Điện Ngai Vàng Giải thoát 5 thị nữ Talus đang bị giam cầm …

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hỗn loạn thần thánh (Phần 4 – Chương 35)

Tiến trình nhiệm vụ Ra khỏi Chốt Vệ Hồn đi vào tàn tích Giai Lệ Nói chuyện với Yunma Fei Tìm Yu Chun ở Trại Cảnh Vệ Quận Cao Nói chuyện với Yu Chun Tìm và nói chuyện với Xạ thủ tập sự Yuhui ở Bang Xạ Thủ Dùng Bon trong Lồng Bom để đánh đuổi …