(BnS) Hướng dẫn làm nhiệm vụ khinh công từ A đến Z (có hình ảnh)

Tổng quan về nhiệm vụ Khinh Công Có thể nói Nhiệm vụ Khinh Công là một trong những nhiệm vụ khó nhất game đối với người mới chơi game Blade and Soul. Thật sự khó khăn bởi người chơi cần phải vừa thu thập vật phẩm, vừa phải tìm được Lão Cho để trả nhiệm …

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kết thúc và bắt đầu (Phần 4 – Chương 38)

Tiến trình nhiệm vụ Đi theo Jinyung ở Thiên Đỉnh Đi đến phòng sư phụ Nói chuyện với Hong sư phụ Nói chuyện với Dodan ở Làng Tre Nói chuyện với Yehara tại Nhà trọ Yehara ở Đại Mạc Nói chuyện với Yunwa Nói chuyện với Juwol Nói chuyện với Soha Nói chuyện với Yunma …

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trận chiến cuối cùng (Phần 4 – Chương 37)

Tiến trình nhiệm vụ Đi đến Tế Đàn Thiên Mệnh Nói chuyện với Dodan Tìm Dochun gần Tế Đàn Thiên Mệnh Nói chuyện với Dochun Chiến đấu với Jinsoyun ở Tế Đàn Thiên Mệnh và đánh bại sứ thần Hắc Ám Đọc thư sư phụ Hong ở thanh nhiệm vụ bên phải màn hình Dịch …