(BnS) Tra cứu địa danh trên hệ thống bản đồ Blade & Soul (toàn tập)

Tổng quan Thế giới Blade & Soul được chia thành 2 lục địa riêng là Phương Đông và Phương Nam, với 4 khu vực chính rộng lớn nhất: Bờ biển Lục Lam (Nam) Đại Mạc (Nam) Đồng Bằng Thủy Nguyệt (Đông) Núi Sương Bạc (Đông) Mỗi vùng lại chia thành nhiều vùng nhỏ khác nhau, …