Roll The Ball 1

Roll The Ball 1 là tựa game trí tuệ hấp dẫn được người dùng yêu thích và tải về điện thoại chơi rất nhiều. Là một sản phẩm hoàn hảo của hãng BitMango, tên đầy đủ là Roll The Ball – slide puzzle. Trò chơi với nhiều chế độ từ dễ đến khó để game thủ có cơ hội thể hiện trí thông minh và sự sắc sảo của mình.

Link tải game Roll The Ball 1

Cách chơi Roll The Ball 1

  • Di chuyển các ô vuông sao cho quả bóng đi từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng mà không vấp phải chướng ngại vật gì. Số sao nhặt được trên đường di chuyển của quả bóng tương ứng với mức độ pro của bạn trong game này.

Hướng dẫn toàn tập Roll The Ball 1

1. Chế độ Star Mode (Twinkle Twinkle Little Star)

  • Andromeda

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12
Level 13
Level 14
Level 15
Level 16
Level 17
Level 18
Level 19
Level 20
Level 21
Level 22
Level 23
Level 24
Level 25
Level 26
Level 27
Level 28
Level 29
Level 30
Level 31
Level 32
Level 33
Level 34
Level 35
Level 36
Level 37
Level 38
Level 39
Level 40
Level 41
Level 42
Level 43
Level 44
Level 45
Level 46
Level 47
Level 48
Level 49
Level 50
Level 51
Level 52
Level 53
Level 54
Level 55
Level 56
Level 57
Level 58
Level 59
Level 60

 

  • Bianca

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12
Level 13
Level 14
Level 15
Level 16
Level 17
Level 18
Level 19
Level 20
Level 21
Level 22
Level 23
Level 24
Level 25
Level 26
Level 27
Level 28
Level 29
Level 30
Level 31
Level 32
Level 33
Level 34
Level 35
Level 36
Level 37
Level 38
Level 39
Level 40
Level 41
Level 42
Level 43
Level 44
Level 45
Level 46
Level 47
Level 48
Level 49
Level 50
Level 51
Level 52
Level 53
Level 54
Level 55
Level 56
Level 57
Level 58
Level 59
Level 60

 

  • Comet

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12
Level 13
Level 14
Level 15
Level 16
Level 17
Level 18
Level 19
Level 20
Level 21
Level 22
Level 23
Level 24
Level 25
Level 26
Level 27
Level 28
Level 29
Level 30
Level 31
Level 32
Level 33
Level 34
Level 35
Level 36
Level 37
Level 38
Level 39
Level 40
Level 41
Level 42
Level 43
Level 44
Level 45
Level 46
Level 47
Level 48
Level 49
Level 50
Level 51
Level 52
Level 53
Level 54
Level 55
Level 56
Level 57
Level 58
Level 59
Level 60

 

  • Deimos

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12
Level 13
Level 14
Level 15
Level 16
Level 17
Level 18
Level 19
Level 20
Level 21
Level 22
Level 23
Level 24
Level 25
Level 26
Level 27
Level 28
Level 29
Level 30
Level 31
Level 32
Level 33
Level 34
Level 35
Level 36
Level 37
Level 38
Level 39
Level 40
Level 41
Level 42
Level 43
Level 44
Level 45
Level 46
Level 47
Level 48
Level 49
Level 50
Level 51
Level 52
Level 53
Level 54
Level 55
Level 56
Level 57
Level 58
Level 59
Level 60

 

2. Chế độ Classic Mode (Less Moves, More Stars)

Chém Gió

Bình Luận