home Giải đấu LMHT, Rift Rivals Rift Rivals 2017 – Chung kết 08.07.2017: TSM vs Unicorns Of Love (Full game)

Rift Rivals 2017 – Chung kết 08.07.2017: TSM vs Unicorns Of Love (Full game)

Game 1

 

Game 2

 

Game 3

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
Rift Rivals 2017 – Chung kết 08.07.2017: TSM vs Unicorns Of Love (Full game)