home Giải đấu LMHT, Rift Rivals Rift Rivals 2017 – Chung kết 06.07.2017: Mineski vs Unsold Stuff (Game 1)

Rift Rivals 2017 – Chung kết 06.07.2017: Mineski vs Unsold Stuff (Game 1)

Game 1

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
Rift Rivals 2017 – Chung kết 06.07.2017: Mineski vs Unsold Stuff (Game 1)