home Giải đấu LMHT, Rift Rivals Rift Rivals 2017 – 07.07.2017: ahq e-Sports Club vs KT Rolster (Full game)

Rift Rivals 2017 – 07.07.2017: ahq e-Sports Club vs KT Rolster (Full game)

Game 1

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
Rift Rivals 2017 – 07.07.2017: ahq e-Sports Club vs KT Rolster (Full game)