home Giải đấu LMHT, Rift Rivals Rift Rivals 2017 – 06.07.2017: G2 Esports vs Phoenix1 (Full game)

Rift Rivals 2017 – 06.07.2017: G2 Esports vs Phoenix1 (Full game)

Game 1

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
Rift Rivals 2017 – 06.07.2017: G2 Esports vs Phoenix1 (Full game)