home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 7

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 7

qua song iq logic 7

Mục tiêu

Bên sông có 1 cảnh sát, 1 tên cướp, 1 phụ nữ tóc vàng và 2 đứa con, 1 phụ nữ tóc đỏ và 2 đứa con. Có 1 chiếc thuyền có thể chở 2 người. Chỉ có người lớn có thể lái thuyền, trẻ em thì không lái được. Hãy chuyển tất cả mọi người qua sông biết rằng: Nếu vắng cảnh sát, tên cướp sẽ giết hết người ở đó. Nếu vằng người phụ nữ tóc vàng, người phụ nữ tóc đỏ sẽ đánh con của người phụ nữ tóc vàng và ngược lại.

Đáp án Qua sông IQ màn 7

Chuyến 1: cảnh sát + tên cướp

Chuyến 2: cảnh sát

Chuyến 3: cảnh sát + con tóc vàng

Chuyến 4: cảnh sát + tên cướp

Chuyến 5: mẹ tóc vàng + con tóc vàng

Chuyến 6: mẹ tóc vàng

Chuyến 7: mẹ tóc vàng + mẹ tóc đỏ

Chuyến 8: mẹ tóc đỏ

Chuyến 9: cảnh sát + tên cướp

Chuyến 10: mẹ tóc vàng

Chuyến 11: mẹ tóc vàng + mẹ tóc đỏ

Chuyến 12: mẹ tóc đỏ

Chuyến 13: mẹ tóc đỏ + con tóc đỏ

Chuyến 14: cảnh sát + tên cướp

Chuyến 15: cảnh sát + con tóc đỏ

Chuyến 16: cảnh sát

Chuyến 17: cảnh sát + tên cướp

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 7