home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 6

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 6

qua song iq logic 6

Mục tiêu

Có 3 cốc 8L, 5L, 3L. Cốc 8L đựng đầy bia. Hãy rót ra 4L bia trong 10 lần rót

Đáp án Qua sông IQ màn 6

Lần 1: cốc 8L rót vào cốc 5L

Lần 2: cốc 5L rót vào cốc 3L

Lần 3: cốc 3L rót vào cốc 8L

Lần 4: cốc 5L rót vào cốc 3L

Lần 5: cốc 8L rót vào cốc 5L

Lần 6: cốc 5L rót vào cốc 3L

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 6