home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 5

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 5

qua song iq logic 5

Mục tiêu

Có 6 con ếch và 7 cái cột, hãy đổi chỗ 6 con ếch đó, biết rằng con ếch không thể nhảy lùi, 2 con ếch không thể cùng chung 01 cột, khoảng cách xa nhất mà ếch nhảy được là 2 cột.

Đáp án Qua sông IQ màn 5

Lần 1: ếch số 3 – cột số 4

Lần 2: ếch số 4 – cột số 3

Lần 3: ếch số 5 – cột số 5

Lần 4: ếch số 3 – cột số 6

Lần 5: ếch số 2 – cột số 4

Lần 6: ếch số 1 – cột số 2

Lần 7: ếch số 4 – cột số 1

Lần 8: ếch số 5 – cột số 3

Lần 9: ếch số 6 – cột số 5

Lần 10: ếch số 3 – cột số 7

Lần 11: ếch số 2 – cột số 6

Lần 12: ếch số 1 – cột số 4

Lần 13: ếch số 5 – cột số 2

Lần 14: ếch số 5 – cột số 3

Lần 15: ếch số 1 – cột số 5

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 5