home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 4

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 4

qua song iq logic 4

Mục tiêu

Ba cặp vợ chồng đi chơi picnic với nhau. Họ phải vượt qua một con sông trong khi chỉ có 01 chiếc thuyền xếp chở được 2 người ở đó. Hãy giúp họ qua sông. Chú ý: Các ông chồng sẽ không cho phép vợ mình ở với người đàn ông khác mà không có mặt mình ở đó.

Đáp án Qua sông IQ màn 4

Chuyến 1: vợ đỏ + vợ xanh

Chuyến 2: vợ đỏ

Chuyến 3: vợ đỏ + vợ vàng

Chuyến 4: vợ đỏ

Chuyến 5: chồng xanh + chồng vàng

Chuyến 6: chồng xanh + vợ xanh

Chuyến 7: chồng xanh + chồng đỏ

Chuyến 8: vợ vàng

Chuyến 9: vợ vàng + vợ đỏ

Chuyến 10: vợ vàng

Chuyến 11: vợ vàng + vợ xanh

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 4