home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 30

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 30

dap an qua song iq logic 30

Mục tiêu

Hãy tìm ra mật mã đúng. Bạn có 10 lần thử để tìm ra mật mã bằng cách sử dụng những quả trứng với màu sắc khác nhau.

  • Nút “Lét’s go” sẽ giúp bạn kiểm tra kết quả trong mỗi lần thử
  • Nút vàng xuất hiện. Có 01 quả trứng đúng vị trí và đúng màu
  • Nếu hồng xuất hiện. Có 01 quả trứng đúng màu sắc, tuy nhiên nó ở sai vị trí.
  • Chú ý: mật mã có thể có những quả trứng màu giống nhau

Đáp án Qua sông IQ màn 30

Đáp án là các quả trứng trong vùng khoanh màu xanh

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 30