home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 3

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 3

qua song iq logic 3

Mục tiêu

Hãy giúp một gia đình 5 người qua sông bằng thuyền, thuyền chỉ chở tối đa 2 người. Thời gian đi của từng người là 1s, 3s, 6s, 8s, 12s. Nếu 2 người cùng đi trên chiếc thuyền, thuyền sẽ đi với vận tốc của người chậm hơn. Trong 30 giây, hãy đưa cả gia đình sang bên kia sông.

Đáp án Qua sông IQ màn 3

Chuyến 1: người số 1 + người số 6

Chuyến 2: người số 1

Chuyến 3: người số 1 + người số 3

Chuyến 4: người số 3

Chuyến 5: người số 8 + người số 12

Chuyến 6: người số 1

Chuyến 7: người số 1 + người số 3

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 3