home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 29

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 29

dap an qua song iq logic 29

Mục tiêu

Có tất cả 01 người, 02 pho mát vàng (ở điểm giữa), 01 pho mát xanh, 01 bó cỏ, 01 con trâu (ở điểm cuối), 01 con hổ. Hãy chuyển tất cả qua sông biết rằng khi không có người ở đó thì trâu, hổ phải ăn pho mát vàng và xanh, trâu ăn cỏ.

Đáp án Qua sông IQ màn 29

Lần 1: người + pho mát xanh (điểm cuối)

Lần 2: người + trâu (điểm đầu)

Lần 3: người + bó cỏ (điểm cuối)

Lần 4: người (điểm giữa)

Lần 5: người + pho mát vàng (điểm cuối)

Lần 6: người (điểm giữa)

Lần 7: người + pho mát vàng (điểm cuối)

Lần 7: người (điểm đầu)

Lần 8: người + trâu (điểm giữa)

Lần 9: người (điểm đầu)

Lần 10: người + hổ (điểm cuối)

Lần 11: người + pho mat xanh (điểm giữa)

Lần 12: người + trâu (điểm cuối)

Lần 13: người (điểm giữa)

Lần 14: người + pho mát xanh (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 29