home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 28

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 28

dap an qua song iq logic 28

Mục tiêu

Có 8 hộp kẹo. Trong đó có 01 hộp chứa toàn những viên kẹo hỏng. Mỗi viên kẹo thường nặng 20g. Mỗi viên kẹo hỏng nặng 15g. Hãy tìm ra hộp kẹo hỏng trong 01 lần cân.

Đáp án Qua sông IQ màn 28

dap an qua song iq logic 28-1

Bỏ ra ở mỗi hộp theo thứ tự số kẹo là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta sẽ có tất cả 36 viên kẹo ( trong đó có x viên kẹo hỏng). Giả sử tất cả đều là kẹo thường thì cân nặng tổng là 720g. Nhưng 26 viên kẹo lấy ra đem cân chỉ có 680g. Nên (720-680)= 40g là số g viên kẹo hỏng. Vây suy ra, có tất cả 40:5=8 viên kẹo hỏng. Vậy đáp án là chiếc hộp còn 12 viên kẹo.

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 28