home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 27

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 27

dap an qua song iq logic 27

Mục tiêu

Có 3 cốc 6L, 11L, 16L. Cốc 16L đựng đầy bia. Hãy rót ra 8L bia chỉ sau 13 lần rót.

Đáp án Qua sông IQ màn 27

Lần 1: cốc 16L – cốc 6L

Lần 2: cốc 6L – cốc 11L

Lần 3: cốc 16L – cốc 6L

Lần 4: cốc 6L – cốc 11L

Lần 5: cốc 11L – cốc 16L

Lần 6: cốc 6L – cốc 11 L

Lần 7: cốc 16L – cốc 6L

Lần 8: cốc 6L – cốc 11L

Lần 9: cốc 16L – cốc 6L

Lần 10: cốc 6L – cốc 11L

Lần 11: cốc 11L – cốc 16L

Lần 12: cốc 6L – cốc 11L

Lần 13: cốc 16L – cốc 6L

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 27