home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 25

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 25

dap an qua song iq logic 25

Mục tiêu

Hãy tính thời gian để cậu bé ra bờ sông đúng lúc mà người lái thuyền đi đến. Biết rằng có 01 chiếc đồng hồ cát (5 phút, 7 phút). Và đúng 16 phút nữa thuyền sẽ đến.

Đáp án Qua sông IQ màn 25

Lần 01: đồng hồ số 1 (0 phút), đồng hồ số 2 (2 phút)

Lần 2: đồng hồ số 1 (3 phút), đồng hồ số 2 (0 phút)

Lần 3: đồng hồ số 1 (0 phút), đồng hồ số 2 (0 phút)

Lần 4: đồng hồ số 1 (0 phút), đồng hồ số 2 (07phút)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 25