home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 24

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 24

dap an qua song iq logic 24

Mục tiêu

Có tất cả 01 người, 02 cừu, 02 sói nhỏ, 02 rắn (một ở điểm đầu, một ở điểm giữa), 01 bánh (điểm cuối). Hãy đưa tất cả qua sông biết rằng, khi không có người ở đó thì

  • cừu, sói nhỏ, rắn phải ăn bánh
  • rắn ăn cừu, sói nhỏ
  • cừu ăn cỏ
  • sói nhỏ ăn cừu
  • sói nhỏ không thể ăn khi có 02 cừu ở cùng 01 bờ sông

Đáp án Qua sông IQ Logic 24

Chuyến 1: người + rắn + sói nhỏ (điểm giữa)

Chuyến 2: người + sói nhỏ (điểm đầu)

Chuyến 3: người + cừu + cừu (điểm cuối)

Chuyến 4: người + bánh (điểm đầu)

Chuyến 5: người + sói nhỏ + sói nhỏ (điểm cuối)

Chuyến 6: người + sói nhỏ (điểm đầu)

Chuyến 7: người + sói nhỏ + bánh (điểm cuối)

Chuyến 8: người (điểm giữa)

Chuyến 9: người + rắn + rắn (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 24