home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 23

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 23

dap an qua song iq logic 23

Mục tiêu

Có tất cả 01 người, 01 rắn, 02 cừu, 01 sói nhỏ, 01 hổ, 01 bó cỏ (điểm giữa), 01 bánh (điểm cuối). Hãy chuyển tất cả qua sông biết rằng khi không có người thì

  • cừu, hổ, rắn, sói nhỏ phải ăn bánh
  • rắn ăn cừu, sói nhỏ, hổ
  • cừu ăn cỏ
  • sói nhỏ ăn cừu
  • hổ ăn cừu
  • sói nhỏ không thể ăn khi có 2 cừu ở 01 bờ sông

Đáp án Qua sông IQ loigc 23

Chuyến 1: người + rắn + hổ (điểm giữa)

Chuyến 2: người + hổ (điểm đầu)

Chuyến 3: người + hổ + sói nhỏ (điểm cuối)

Chuyến 4: người + bánh (điểm đầu)

Chuyến 5: người + cừu + cừu (điểm cuối)

Chuyến 6: người + hổ (điểm đầu)

Chuyến 7: người + hổ + bánh (điểm cuối)

Chuyến 8: người + cỏ + rắn (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 23