home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 22

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 22

dap an qua dong iq logic 22

Mục tiêu

Có tất cả 01 người, 2 bó cỏ, 01 con cừu, 02 con hổ (một ở điểm đầu, một ở điểm cuối), 01 con rắn (ở điểm giữa). Hãy chuyển tất cả qua sông biết rằng khi không có người thì cừu ăn cỏ, hổ ăn cừu và rắn sẽ ăn thịt cừu và hổ.

Đáp án Qua sông IQ màn 22

Chuyến 1: người + cừu + hổ (điểm cuối)

Chuyến 2: người + cừu (điểm đầu)

Chuyến 3: người + bó cỏ + bó cỏ (điểm cuối)

Chuyến 4: người (điểm đầu)

Chuyến 5: người + cừu (điểm giữa)

Chuyến 6: người + cừu + rắn (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 22