home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 21

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 21

dap an qua song iq logic 21

Mục tiêu

Có tất cả 01 người, 01 con rắn, 02 con cừu, 01 sói nhỏ, 01 con hổ. Hãy chuyển tất cả qua sông biết rằng khi không có người thì sói nhỏ ăn thịt cừu, hổ ăn thịt cừu, rắn ăn thịt cừu, sói nhỏ, hổ. Lưu ý, sói nhỏ không thể ăn thịt cừu khi có 2 con cừu ở cùng 01 bờ sông.

Đáp án Qua sông IQ màn 21

Chuyến 1:  người + rắn + hổ (điểm giữa)

Chuyến 2: người + hổ (điểm cuối)

Chuyến 3: người (điểm đầu)

Chuyến 4: người + cừu + cừu (điểm cuối)

Chuyến 5: người + hổ (điểm đầu)

Chuyến 6: người + hổ + sói nhỏ (điểm cuối)

Chuyến 7: người + hổ (điểm giữa)

Chuyến 8: người + hổ + rắn (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 21