home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 20

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 20

dap an qua song iq logic 20

Mục tiêu

Có tất cả 01 người, 01 cừu, 02 bó cỏ (một ở điểm đầu, một ở điểm giữa), 03 con hồ (một ở điểm đầu, một ở điểm giữa, một ở điểm cuối). Hãy chuyển tất cả qua sông biết rằng khi không có mặt người ở đó thì cừu sẽ ăn cỏ, hổ sẽ ăn cừu.

Đáp án Qua sông IQ màn 20

Chuyến 1: người + hổ + bó cỏ (điểm cuối)

Chuyến 2: người (điểm giữa)

Chuyến 3: người + hổ + bó cỏ (điểm cuối)

Chuyến 4: người (điểm đầu)

Chuyến 5: người + cừu (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 20