home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 19

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 19

dap an qua song iq logic 19

Mục tiêu

Có tất cả 01 người, 01 bó cỏ, 01 con cừu, 02 con trâu, 01 con hổ. Hãy chuyển tất cả qua sông biết rằng khi không có người ở đó thù cừu sẽ ăn cỏ, trâu sẽ ăn cỏ, hổ ăn cừu, và 2 con hổ sẽ ăn thịt trâu

Đáp án Qua sông IQ màn 19

Chuyến 01: người + cừu + cỏ (điểm giữa)

Chuyến 2: người + cừu (điểm cuối)

Chuyến 3: người (điểm đầu)

Chuyến 4: người + trâu + trâu (điểm cuối)

Chuyến 5: người + cừu (điểm đầu)

Chuyến 6: người + hổ + hổ (điểm cuối)

Chuyến 7: người (điểm đầu)

Chuyến 8: người + cừu (điểm giữa)

Chuyến 9: người + cừu + cỏ (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 19