home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 18

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 18

dap an qua song iq logic 18

Mục tiêu

Có 01 người, 01 con rắn, 01 con sói lớn, 01 con sói nhỏ (điểm cuối), 02 con cừu (một con ở điểm đầu, một con ở điểm cuối). Hãy chuyển tất cả qua sông (điểm cuối) biết rằng khi không có người, sói lớn sẽ ăn thịt rắn, sói nhỏ ăn thịt cừu, rắn sẽ ăn thịt cừu và sói nhỏ, sói nhỏ không thể ăn thịt khi có 2 con cừu ở một bờ sông.

Đáp án Qua sông IQ Logic 18

Chuyến 1: người + sói lớn + cừu (điểm giữa)

Chuyến 2: người + cừu + cừu (điểm cuối)

Chuyến 3: người (điểm đầu)

Chuyến 4: người + rắn (điểm giữa)

Chuyến 5: người + rắn + sói lớn (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 18