home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 17

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 17

dap an qua song iq 17

Mục tiêu

Có 01 người, 01 con rắn, 01 bó cỏ, 3 con cừu và 2 con sói. Đưa tất cả qua sông biết rằng khi không có người thì cừu sẽ ăn cỏ, sói sẽ ăn cừu, rắn sẽ ăn cừu hoặc sói. Lưu ý: sói không thể ăn cừu khi có 2 con cừu cùng lúc ở một bờ sông.

Đáp án Qua sông IQ màn 17

Chuyến 1: người + rắn + cỏ (điểm giữa)

Chuyến 2: người (điểm đầu)

Chuyến 3: người + sói + sói (điểm cuối)

Chuyến 4: người (điểm đầu)

Chuyến 5: người + cừu + cừu (điểm cuối)

Chuyến 6: người + sói (điểm đầu)

Chuyến 7: người + sói + cừu (điểm cuối)

Chuyến 8: người (điểm giữa)

Chuyến 9: người + rắn + cỏ (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 17