home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 16

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 16

dap an qua song iq logic 16

Mục tiêu

Bốn cặp vợ chồng đi chơi picnic, họ phải vượt qua một con sông, trong khi chỉ có 01 chiếc thuyền chở được 2 người. Hãy giúp họ qua sông. Chú ý, các ông chồng sẽ không cho phép vợ mình ở với người đàn ông khác khi không có mặt mình ở đó.

Đáp án Qua sông IQ màn 16

Chuyến 1: vợ đỏ + vợ xanh dương (điểm cuối)

Chuyến 2: vợ đỏ (điểm đầu)

Chuyến 3: vợ đỏ + vợ vàng (điểm cuối)

Chuyến 4: vợ đỏ (điểm đầu)

Chuyến 5: vợ đỏ + chồng đỏ (điểm giữa)

Chuyến 6: chồng đỏ (điểm đầu)

Chuyến 7: chồng đỏ + chồng xanh dương (điểm giữa)

Chuyến 8: chồng xanh dương (điểm đầu)

Chuyến 9: chồng xanh dương + chồng vàng (điểm giữa)

Chuyến 10: chồng xanh dương (điểm đầu)

Chuyến 11: chồng xanh dương + chồng xanh lá

Chuyến 12: vợ đỏ (điểm cuối)

Chuyến 13: vợ đỏ + vợ xanh dương (điểm đầu)

Chuyến 14: vợ đỏ (điểm cuối)

Chuyến 15: vợ đỏ + vợ vàng (điểm đầu)

Chuyến 16: vợ đỏ (điểm giữa)

Chuyến 17: vợ đỏ + chồng đỏ (điểm cuối)

Chuyến 18: chồng đỏ (điểm giữa)

Chuyến 19: chồng đỏ + chồng xanh dương (điểm cuối)

Chuyến 20: chồng xanh dương (điểm giữa)

Chuyến 21: chồng xanh dương + chồng vàng (điểm cuối)

Chuyến 22: chồng xanh dương (điểm giữa)

Chuyến 23: chồng xanh dương + chồng xanh lá (điểm cuối)

Chuyến 24: vợ đỏ (điểm đầu)

Chuyến 25: vợ đỏ + vợ xanh dương (điểm cuối)

Chuyến 26: vợ đỏ (điểm đầu)

Chuyến 27: vợ đỏ + vợ vàng (điểm cuối)

Chuyến 28: vợ đỏ (điểm đầu)

Chuyến 29: vợ đỏ + vợ xanh lá (điểm cuối)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 16