home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 15

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 15

dap an qua song iq logic 15

Mục tiêu

Hãy giúp người đàn ông qua sông bằng cách tìm ra đúng mã số an toàn của cây cầu (1-49). Mã số đúng trong khoảng 21-25. Mỗi lần đổi mã phải đảo 2 số. Chỉ có 2 lựa chọn là +8 hoặc -13. Bạn có 9 lượt để tìm ra đáp án.

Đáp án Qua sông IQ màn 15

dap an qua song iq logic 15-1

Lần 1:  ô số 1 và ô số 4 (+8)

Lần 2: ô số 2 và ô số 3 (+8)

Lần 3: ô số 3 và ô số 4 (+8)

Lần 4: ô số 3 và ô số 4 (-13)

Lần 5: ô số 2 và ô số 5 (+8)

Lần 6: ô số 2 và ô số 5 (-13)

Lần 7: ô số 2 và ô số 5 (+8)

Lần 8: ô số 2 và ô số 5 (-13)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 15