home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 14

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 14

dap an qua song iq logic 14

Mục tiêu

Hãy giúp chú ngựa di chuyển qua bờ sông bên kia. Biết rằng giữa 2 bờ sông có một cây cầu đặc biệt. Để qua được sông, chú ngựa phải nhảy qua hết tất cả các ô vuông trên cây cầu đó. mỗi ô vuông chỉ được nhảy 01 lần duy nhất. Chú ý: Mỗi bước nhảy của chú Ngựa sẽ giống với bước đi của quân Mã trên bàn cờ vua.

Đáp án Qua sông IQ màn 14

dap an qua song iq logic 14-1

Lần 1: ô số 14

Lần 2: ô số 6

Lần 3: ô số 4

Lần 4: ô số 11

Lần 5: ô số 5

Lần 6: ô số 3

Lần 7: ô số 12

Lần 8: ô số 13

Lần 9: ô số 7

Lần 10: ô số 1

Lần 11: ô số 10

Lần 12: ô số 8

Lần 13: ô số 2

Lần 14: ô số 9

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 14