home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 13

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 13

dap an qua song iq logic 13

Mục tiêu:

Một bầy cừu có 7 con đang chuẩn bị qua sông. Có một con sói lẫn trong đó. Bằng 2 lần do trên cầu, hãy tìm ra con sói, biết rằng sói nhẹ hơn cừu

Đáp án Qua sông IQ màn 13

Lần 1:

  • Bên trái: cừu 1 + cừu 2 + cừu 3
  • Bên phải: cừu 5 + cừu 6 + cừu 7

Lần 2:

  • Bên trái: cừu 4
  • Bên phải: cừu 8

Đáp án: cừu 8 nặng hơn nên cừ 4 là con sói giả dạng.

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 13