home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 12

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 12

dap an qua song iq logic 12

Mục tiêu

Hãy đưa mẹ và 5 con trai qua sông. Biết rằng thuyền chở được tối đa 3 người, chỉ người mẹ có thể lái thuyền. Khi không có mặt người mẹ ở đó, những đứa con hơn kém nhau 1 tuổi sẽ đánh nhau.

Đáp án Qua sông IQ màn 12

Chuyến 1: mẹ + con 7 tuổi + con 9 tuổi

Chuyến 2: mẹ

Chuyến 3: mẹ + con 6 tuổi + con 8 tuổi

Chuyến 4: mẹ + con 7 tuổi + con 8 tuổi

Chuyến 5: mẹ + con 10 tuổi + con 8 tuổi

Chuyến 6: mẹ + con 9 tuổi

Chuyến 7: mẹ + con 9 tuổi + con 7 tuổi

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 12