home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 11

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 11

dap an qua song iq logic 11

Mục tiêu

hãy giúp 3 người đàn ông cùng với 3 túi tiền tương ứng của họ qua bờ sông bên kia. Chú ý, nếu ở bất kỳ bờ sông nào tổng số tiền trong các túi tiền lớn hơn tổng giá trị số tiền sỡ hữu của những người đàn ông đang ở đó, thì những người đàn ông đó sẽ lấy trộm số tiền và trốn thoát.

Đáp án Qua sông IQ màn 11

Chuyến 1: ông áo vàng + tiền 5k$

Chuyến 2: ông áo vàng

Chuyến 3: ông áo đỏ + tiền 3k$

Chuyến 4: ông áo đỏ

Chuyến 5: ông áo xanh + ông áo vàng

Chuyến 6: ông áo vàng + tiền 5k$

Chuyến 7: ông áo đỏ + tiền 8k$

Chuyến 8: ông áo xanh + tiền 3k$

Chuyến 9: ông áo xanh + ông áo vàng

Chuyến 10: ông áo đỏ

Chuyến 11: ông áo đỏ + tiền 3k$

Chuyến 12: ông áo vàng

Chuyến 13: ông áo vàng + tiền 5k$

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 11