home Qua Sông IQ (Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 1

(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 1

qua song iq 1

Mục tiêu

Hãy giúp người đàn ông trong chiếc thuyền di chuyển sói, cừu và bắp cải qua sông. Chú ý: Mỗi lần chỉ di chuyển được 1 con vật, đồ vật. Khi không có người đàn ông ở gần đó, sói sẽ ăn cừu, cừu sẽ ăn bắp cải.

Đáp án Qua sông IQ màn 1

Chuyến 1: người + cừu

Chuyến 2: người

Chuyến 3: người + sói

Chuyến 4: người + cừu

Chuyến 5: người + bắp cải

Chuyến 6: người

Chuyến 7: người + cừu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Qua sông IQ) Hướng dẫn chơi, đáp án Qua sông IQ Logic 1