home Giải đấu LMHT, MSI MSI 2019 – Play-in 06.05.2019: Team Liquid vs Phong Vũ Buffalo (Knockout Stage – Full game)

MSI 2019 – Play-in 06.05.2019: Team Liquid vs Phong Vũ Buffalo (Knockout Stage – Full game)

Game 1

Game 2

Game 3

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
MSI 2019 – Play-in 06.05.2019: Team Liquid vs Phong Vũ Buffalo (Knockout Stage – Full game)