LCK 2017 mùa hè

Bảng xếp hạng LCK 2017 mùa hè

Vị trí ĐộiTrậnVán
1Longzhu14-431-13
2KT Rolster14-431-16
3Samsung13-529-15
4SKT13-526-14
5Afreeca10-827-21
6Jin Air8-1021-21
7ROX Tigers6-1217-27
8MVP6-1213-29
9BBQ3-1513-32
10Ever83-1511-30

Lịch thi đấu LCK 2017 mùa hè

Thời gianGiờ Đội Kết quả ĐộiXem video
30/05/201715h00MVP2-1Jin AirFull game
30/05/201718h00Longzhu2-0KT RolsterFull game
31/05/201715h00Ever81-2AfreecaFull game
31/05/201718h00Samsung2-0SKTFull game
01/06/201715h00Longzhu2-1BBQFull game
01/06/201718h00Rox Tigers0-2Jin AirFull game
03/06/201715h00Afreeca1-2KT RolsterFull game
03/06/201718h00Rox Tigers1-2SamsungFull game
04/06/201715h00Ever82-0MVPFull game
04/06/201718h00BBQ0-2SKTFull game
06/06/201715h00Afreeca1-2SamsungFull game
06/06/201718h00Rox Tigers1-2KT RolsterFull game
07/06/201715h00Jin Air2-0Ever8Full game
07/06/201718h00SKT2-1LongzhuFull game
08/06/201715h00MVP0-2SamsungFull game
08/06/201718h00Afreeca2-1BBQFull game
10/06/201715h00Jin Air2-1LongzhuFull game
10/06/201718h00SKT2-0Ever8Full game
11/06/201715h00BBQ0-2Rox TigersFull game
11/06/201718h00KT Rolster2-0MVPFull game
13/06/201715h00KT Rolster2-0Jin AirFull game
13/06/201718h00Longzhu2-0Rox TigersFull game
14/06/201715h00MVP0-2SKTFull game
14/06/201718h00Ever81-2BBQFull game
15/06/201715h00Afreeca2-1Rox TigersFull game
15/06/201718h00KT Rolster2-1SamsungFull game
17/06/201715h00MVP0-2LongzhuFull game
17/06/201718h00Jin Air2-0BBQFull game
18/06/201715h00SKT2-1AfreecaFull game
18/06/201718h00Samsung2-0Ever8Full game
20/06/201715h00SKT2-0Jin AirFull game
20/06/201718h00Longzhu2-0Ever8Full game
21/06/201715h00BBQ0-2SamsungFull game
21/06/201718h00Afreeca2-0MVPFull game
22/06/201715h00Ever80-2KT RolsterFull game
22/06/201718h00Rox Tigers0-2SKTFull game
24/06/201715h00Rox Tigers2-0MVPFull game
24/06/201718h00BBQ0-2KT RolsterFull game
25/06/201715h00Samsung2-1Jin AirFull game
25/06/201718h00Longzhu2-1AfreecaFull game
27/06/201715h00Ever81-2Rox TigersFull game
27/06/201718h00KT Rolster1-2SKTFull game
28/06/201715h00Samsung2-1LongzhuFull game
28/06/201718h00Jin Air0-2AfreecaFull game
29/06/201715h00BBQ0-2MVPFull game
29/06/201718h00KT Rolster1-2Rox TigersFull game
01/07/201715h00Afreeca1-2LongzhuFull game
01/07/201718h00Jin Air2-0SamsungFull game
02/07/201715h00BBQ2-1Ever8Full game
02/07/201718h00SKT2-0MVPFull game
11/07/201715h00Longzhu2-1MVPFull game
11/07/201718h00Ever80-2SamsungFull game
12/07/201715h00Rox Tigers1-2AfreecaFull game
12/07/201718h00Jin Air1-2KT RolsterFull game
13/07/201715h00BBQ0-2LongzhuFull game
13/07/201718h00SKT0-2SamsungFull game
15/07/201715h00BBQ2-0Jin AirFull game
15/07/201718h00Afreeca2-0SKTFull game
16/07/201715h00MVP0-2Rox TigersFull game
16/07/201718h00KT Rolster2-1Ever8Full game
18/07/201715h00Jin Air2-0SKTFull game
18/07/201718h00BBQ1-2AfreecaFull game
19/07/201715h00MVP0-2KT RolsterFull game
19/07/201718h00Rox Tigers0-2Ever8Full game
20/07/201715h00Longzhu2-0SKTFull game
20/07/201718h00Samsung2-0BBQFull game
22/07/201715h00Samsung1-2MVPFull game
22/07/201718h00Ever80-2LongzhuFull game
23/07/201715h00KT Rolster2-1AfreecaFull game
23/07/201718h00Jin Air2-0Rox TigersFull game
25/07/201715h00Samsung1-2KT RolsterFull game
25/07/201718h00Rox Tigers0-2LongzhuFull game
26/07/201715h00MVP2-1BBQFull game
26/07/201718h00Ever80-2SKTFull game
27/07/201715h00Samsung2-0AfreecaFull game
27/07/201718h00Longzhu2-1Jin AirFull game
28/07/201715h00KT Rolster2-1BBQFull game
28/07/201718h00SKT2-0Rox TigersFull game
30/07/201715h00Jin Air1-2MVPFull game
30/07/201718h00Afreeca2-0Ever8Full game
01/08/201715h00KT Rolster2-0LongzhuFull game
01/08/201718h00Samsung2-1Rox TigersFull game
02/08/201715h00Ever80-2Jin AirFull game
02/08/201718h00MVP2-1AfreecaFull game
03/08/201715h00SKT2-1KT RolsterFull game
03/08/201718h00Rox Tigers2-1BBQFull game
05/08/201715h00MVP0-2Ever8Full game
05/08/201718h00Afreeca2-0Jin AirFull game
06/08/201715h00SKT2-1BBQFull game
06/08/201718h00Longzhu2-0SamsungFull game
VÒNG PLAYOFF
11/08/201715h00BO3SKT2-0AfreecaFull game
15/08/201715h00BO5Samsung0-3SKTFull game
19/08/201715h00BO5KT Rolster2-3SKTFull game
26/08/201715h00CK (BO5)Longzhu3-1SKTFull game
VÒNG TÌM ĐỘI CÒN LẠI ĐI CKTG SAU LONGZHU VÀ SKT
28/08/201715h00BO5Afreeca3-2MVPFull game
30/08/201715h00BO5Samsung3-2AfreecaFull game
02/09/201715h00BO5KT Rolster0-3SamsungFull game

Các giải đấu LMHT đỉnh cao

Chém Gió

Bình Luận