Hệ phái Blade & Soul

Tổng quan

Hệ phái Vũ khíNguyên tốChủng tộcĐộ khó
Cuồng LongRìuĐất
Bóng tối
Long2,5/5
Pháp SưPháp ThủLửa
Băng
Long
Thiên
Linh
3/5
Kiếm SưKiếmSét
Lửa
Nhân
Thiên
3,5/5
Kiếm VũLinh KiếmSét
Gió
Linh2,5/5
Sát ThủDao GămBóng tối
Sét
Nhân4/5
Triệu Hồi SưTrượngGió
Đất
Linh2/5
Võ SưGăng TayLửa
Gió
Long
Nhân
Thiên
4,5/5
Khí Công SưGăng Tay Đơn
Nhân
Thiên
Long
2,5/5
Thuật SưĐoản Đao
Nhân
Linh
2,5/5
Xạ ThủSúng Lục
Nhân
Thiên
Linh
2/5

Chi tiết

Chém Gió

Bình Luận