Lời nói đầu: Thiên đường bị mất

Cảnh 1: Bên trong khu rừng

Cảnh 2: Một nắm cát

Cảnh 3: Tâm địa dã thú

Cảnh 4: Cái giá của báo thù

Màn chuyển cảnh: Một âm mưu mới bắt đầu

Cảnh 5: Thế hệ thất lạc

Cảnh 6: Bóng tối của Hắc Long

Cảnh 7: Đế chế tan vỡ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
Cốt truyện Blade and Soul – Truyện chữ Blade and Soul (toàn tập)