(BnS) Vòng Tay Chinh Phạt – cách tìm, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm Đi Phụ bản solo Đấu Trường Hải Tặc thu thập Huy Hiệu Đoàn Hải Tặc Mèo, đổi Vòng Tay Thiên Không tại thương gia Tháp Võ Thần Vòng Tay Thiên Không có thể nâng cấp thành Vòng Tay Chinh Phạt (Cấp 1) PB Đấu Trường Hải Tặc Shop đổi Vòng Tay Thiên Không 2, Chỉ số Vòng …