(BnS) Hệ thống nguyên khí trong Blade and Soul (Full)

Nguyên khí là gì? Là loại vật phẩm dùng để nâng cấp hầu hết các trang bị trong Blade and Soul, có được thông qua việc chinh phục Phụ bản, nhiệm vụ cũng như các sự kiện từ nhà phát hành. Nguyên khí Trang bị cường hóa Nguyên khí kim tinh Vũ khí, Hồn lực, …