(BnS) Hướng dẫn phụ bản Hang Hắc Long: Boss 2 – Ma Vương Jin Chun (full mech)

Các đòn đánh cơ bản Cào 2 lần về phía trước mặt, có thể đỡ đòn và không kèm theo khống chế. Xoay người rồi dùng 2 tay bắn về phía trước mặt và sau lưng, không thể đỡ đòn và kèm theo gục ngã. Bắn 1 luồng sóng về phía trước gây hất tung …

(BnS) Hướng dẫn phụ bản Hang Hắc Long: Boss 1 – Samisa (full mech)

Các đòn đánh cơ bản Đập đuôi 2 lần, có thể đỡ đòn. Phun độc theo đường thẳng về phía tanker, không thể đỡ đòn. Xoay tròn 3 lần. có thể đỡ đòn. Phun độc 180 độ phía trước mặt, không thể đỡ đòn. Các đòn đánh của Samisa đều gây ra Hiệu ứng xấu …