(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sinh lực của Thiên Đường (Phần 8 – Chương 19)

Tiến trình nhiệm vụ Di chuyển đến Điện Thiên Không Nói chuyện với tín nữ Jin Jae Yeon Đánh bại người bảo vệ cửa kiểm soát ở Điện Thiên Không Nói chuyện với bà đồng ở Điện Thiên Không Nói chuyện với tín nữ Jin Jae Yeon Di chuyển đến khu vực tiếp theo Đánh bại …