(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lòng trung thành bị phản bội (Cảnh 9 – Chương 15)

Tiến trình nhiệm vụ Theo Tả Tướng Quân đến cổng đường hầm bí mật Nói chuyện với Tả Tướng Quân ở cổng đường hầm bí mật Tìm kiếm trong đường hầm bí mật và đuổi theo Ak Thái Hậu Nói chuyện với Tả Tướng Quân ở trước cửa ra đường hầm bí mật Theo Tả …