(BnS) Hướng dẫn phụ bản Hang Hắc Long: Boss 2 – Ma Vương Jin Chun (full mech)

Các đòn đánh cơ bản Cào 2 lần về phía trước mặt, có thể đỡ đòn và không kèm theo khống chế. Xoay người rồi dùng 2 tay bắn về phía trước mặt và sau lưng, không thể đỡ đòn và kèm theo gục ngã. Bắn 1 luồng sóng về phía trước gây hất tung …