(BnS) Hướng dẫn chơi, cách combo skill của Hệ phái Sát Thủ (chuyên sâu)

Tổng quan Sát thủ có lối chơi đùng với tên hiệu của mình, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, áp sát kết liễu mục tiêu và rút ra nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện. Và, bộ kỹ năng của Hệ phái sát thủ trong BnS cho phép class này làm được điều đó. Sau đây …

GPL 2017 mùa hè

Thời Gian: 21/8/2017 – 27/08/2017 Địa Điểm: Thái Lan Thể thức Vòng bảng Gồm 5 đội – 1 Indonesia (Vô địch LGS 2017 mùa hè) – 1 Singapore (Vô địch SLS 2017 mùa hè) – 1 Malaysia (Vô địch TLC 2017 mùa hè) – 1 Philippin (Vô địch PGS 2017 mùa hè) -1 Việt Nam …