home Tra cứu BnS (BnS) Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ – cách tìm, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

(BnS) Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ – cách tìm, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm

  • Phụ bản tím Viện Nghiên Cứu Cơ Khí

2, Chỉ số Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ (Cấp 10, theo từng hệ phái)

 Vòng Tay Thiên LongVòng Tay Mãnh Hổ
Cuồng Long
Khí Công Sư
Kiếm Sư
Kiếm Vũ
Pháp Sư
Sát Thủ
Triệu Hồi Sư
Thuật Sư
Võ Sư
Xạ Thủ
Đấu Sĩ

3, Hiệu ứng theo bộ

4, Hướng dẫn nâng cấp Vòng Tay Thiên Long, Vòng Tay Mãnh Hổ (1-10)

CấpCách 1Cách 2
Tế vật
Cấp 1 - Cấp 2Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204
Cấp 2 - Cấp 3Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204
Cấp 3 - Cấp 4Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204
Cấp 4 - Cấp 5Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204
Cấp 5 - Cấp 6Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204
Cấp 6 - Cấp 7Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204
Cấp 7 - Cấp 8Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204
Cấp 8 - Cấp 9Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204
Cấp 9 - Cấp 10Vòng Tay Thiên Long (cấp 1) hoặc Vòng Tay Mãnh Hổ (cấp 1)2505003040204

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ – cách tìm, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)