home Tra cứu BnS (BnS) Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ – cách tìm, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

(BnS) Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ – cách tìm, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm

 • Phụ bản Điện Thờ Aman
 • Vòng Tay Long Khí trong Rương Đá Cổ Đại có thể nâng cấp thành Vòng Tay Thiên Long (Cấp 1), Vòng Tay Mãnh Hổ (Cấp 1)

2, Chỉ số Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ (Cấp 10, theo từng hệ phái)

 Vòng Tay Thiên LongVòng Tay Mãnh Hổ
Cuồng Long
Khí Công Sư
Kiếm Sư
Kiếm Vũ
Pháp Sư
Sát Thủ
Triệu Hồi Sư
Thuật Sư
Võ Sư
Xạ Thủ

4, Hướng dẫn nâng cấp Vòng Tay Thiên Long, Vòng Tay Mãnh Hổ (1-10)

(Sơ cấp – Cấp 1)

Nguyên liệu

(Cấp 1 – Cấp 3)

 • Đá trang sức khai sáng: được đổi từ Đá trang sức trong cửa hàng Thương Long

(Cấp 3- Cấp 6)

 • Vòng Tay Đại Phong: thu thập từ Đầm Cóc, Hồ Cầu Vồng, Boss Đồng Linh Thạch
 • 150 Kết tinh linh thạch
 • 60 Kết tinh nguyệt thạch
 • 150 Kết tinh linh đơn
 • 60 Kết tinh tiên đơn
 • 07 Đá đen
 • 03 Đá biến đổi Sương Bạc
 • 300 vàng

(Cấp 6 – Cấp 9)

 • Vòng Tay Hắc Long: thu thập từ Phụ bản Nhà Tù Hắc Long
 • 150 Kết tinh linh thạch
 • 60 Kết tinh nguyệt thạch
 • 150 Kết tinh linh đơn
 • 60 Kết tinh tiên đơn
 • 07 Đá đen
 • 03 Đá biến đổi Sương Bạc
 • 300 vàng

(Cấp 9 – Cấp 10)

 • Vòng Tay Hắc Long: thu thập từ Phụ bản Nhà Tù Hắc Long
 • 150 Kết tinh linh thạch
 • 60 Kết tinh nguyệt thạch
 • 150 Kết tinh linh đơn
 • 60 Kết tinh tiên đơn
 • 07 Đá đen
 • 10 Đá biến đổi Sương Bạc
 • 300 vàng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Vòng Tay Thiên Long và Vòng Tay Mãnh Hổ – cách tìm, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)