home Đang hot, Tra cứu BnS (BnS) Tổng hợp chỉ số và ngoại hình Vệ Thạch trong Blade and Soul (full)

(BnS) Tổng hợp chỉ số và ngoại hình Vệ Thạch trong Blade and Soul (full)

Chỉ số các loại Vệ Thạch trong Blade and Soul (theo cấp)

TênHình ảnhChắc chắnHên xui
Vệ thạch Thủy NguyệtGhép từ 4 Mảnh vệ thạch Thủy Nguyệt
Vệ thạch Sương BạcGhép thử 4 Mảnh vệ thạch Sương Bạc
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 1)01 Vệ thạch Thủy Nguyệt + 01 Vệ thạch Sương Bạc
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 2)01 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 3)02 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 4)02 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 5)03 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 6)03 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 7)04 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 8)04 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 9)05 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 10)05 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Tấn Công)- VTHM (Cấp 10)
- 10 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Tốc Độ) VTHM (Cấp 10)
- 10 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Phòng Thủ)- VTHM (Cấp 10)
- 10 NTHV Phán Quyết
Vệ thạch Hồng Môn (Hoàn Thiện)- VTHM Thức Tỉnh (các loại)
- 10 NTHV Phán Quyết

Ngoại hình Vệ Thạch

TênHình ảnh
Hỏa Long Thần
Sư Phụ Hồng
Mushin
Jiwan
Iksanun
Lam Hắc Miếu
Điện Thờ Xanh
Đền Tuyết
Đến Nhiệt Huyết
Chu Tước
Tuần Lộc Rudolph
Gấu Trúc
Hỏa Ngục
Poharan
Sói Hắc Ám
Tae Jangum
Yêu ma
Dandi
Chó Shiba
Griffin
Gà Con
Gấu Nâu
Tân Long

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Tổng hợp chỉ số và ngoại hình Vệ Thạch trong Blade and Soul (full)