home Đang hot, Tra cứu BnS (BnS) Tổng hợp chỉ số và ngoại hình Vệ Thạch trong Blade and Soul (full)

(BnS) Tổng hợp chỉ số và ngoại hình Vệ Thạch trong Blade and Soul (full)

Chỉ số các loại Vệ Thạch trong Blade and Soul (theo cấp)

TênChỉ sốHình ảnh
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 1)+8500 máu
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 2)+10830 máu
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 3)+13160 máu
+ 835 phòng thủ
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 4)+15490 máu
+ 875 phòng thủ
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 5)+17825 máu
+915 phòng thủ
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 6)+20150 máu
+339 hồi phục
+955 phòng thủ
Khi ra đòn chí mạng hồi 200 sinh lực
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 7)+22480 máu
+350 hồi phục
+995 phòng thủ
Khi ra đòn chí mạng hồi 200 sinh lực
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 8)+24810 máu
+361 hồi phục
+1035 phòng thủ
Khi ra đòn chí mạng hồi 200 sinh lực
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 9)+27140 máu
+372 hồi phục
+1075 phòng thủ
Khi ra đòn chí mạng hồi 200 sinh lực
Vệ thạch Hồng Môn (Cấp 10)+20150 máu
+384 hồi phục
+1115 phòng thủ
Khi ra đòn chí mạng hồi 200 sinh lực
Vệ thạch Hồng Môn (Tấn Công)
Vệ thạch Hồng Môn (Tốc Độ)
Vệ thạch Hồng Môn (Phòng Thủ)
Vệ thạch Hồng Mônf (Hoàn Thiện)

Ngoại hình Vệ Thạch

TênHình ảnh
Gấu Trúc
Hỏa Ngục
Poharan
Sói Hắc Ám
Tae Jangum
Yêu ma
Dandi
Chó Shiba
Griffin
Gà Con
Gấu Nâu
Tân Long

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Tổng hợp chỉ số và ngoại hình Vệ Thạch trong Blade and Soul (full)