(BnS) Hệ thống vũ khí trong Blade and Soul (full)

Ngoại hình vũ khí

Ngoại Hình Vũ Khí (Sự kiện) Ngoại Hình Vũ Khí (Farm)

Chỉ số và nâng cấp vũ khí

PVE PVP
Vũ Khí Sao Băng

Vũ Khí Thiên Thạch

Vũ Khí Bão Tố
Vũ Khí Vua Quạ Vũ Khí Thăng Thiên
Vũ Khí Vệ Long Vũ Khí Thánh Hoàng
Vũ Khí Thái Thiên Vũ Khí Viêm Hoàng

 

Vũ khí phiên bản cũ

Vũ Khí Hổ Phách

Vũ Khí Thiên Không

Vũ Khí Vũ Trụ

Chém Gió

Bình Luận