(BnS) Hệ thống vũ khí trong Blade and Soul (full)

Ngoại Hình Vũ Khí

Vũ Khí Hổ Phách

Vũ Khí Tinh Vân (Sao Băng & Thiên Thạch)

Vũ Khí Bão Tố

Vũ Khí Vua Quạ

Vũ Khí Thăng Thiên

Chém Gió

Bình Luận