home Tra cứu BnS (BnS) Tất cả các loại ngọc trong Blade and Soul: chỉ số, hình ảnh, cách tìm

(BnS) Tất cả các loại ngọc trong Blade and Soul: chỉ số, hình ảnh, cách tìm

Thông tin về đục lỗ vũ khí

Số lỗ ngọcNguyên liệu cần
Đục lỗ Vũ khí Cấp 50 trở xuống
2Miễn phí
31 Búa Ngọc Lấp Lánh
43 Búa Ngọc Lấp Lánh
59 Búa Ngọc Lấp Lánh
615 Búa Ngọc Lấp Lánh
Đục lỗ Vũ khí Cấp 50 trở lên
1Miễn phí
21 Búa Ngọc Lấp Lánh
32 Búa Ngọc Lấp Lánh
43 Búa Ngọc Lấp Lánh
515 Búa Ngọc Lấp Lánh
627 Búa Ngọc Lấp Lánh
7
8

Hình ảnh, chỉ số các loại ngọc, kim cương

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 3 cạnh
Kim Cương 3 cạnh
Hồng Ngọc 3 cạnh
Hoàng Thạch 3 cạnh
Lục Bảo 3 cạnh
Lục Thạch 3 cạnh
Bích Ngọc 3 cạnh
Thạch Anh 3 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 4 cạnh
Kim Cương 4 cạnh
Hồng Ngọc 4 cạnh
Hoàng Thạch 4 cạnh
Lục Bảo 4 cạnh
Lục Thạch 4 cạnh
Bích Ngọc 4 cạnh
Thạch Anh 4 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 5 cạnh
Kim Cương 5 cạnh
Hồng Ngọc 5 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 5 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 5 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 5 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 5 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 5 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 5 cạnh Hồng Môn

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 6 cạnh
Kim Cương 6 cạnh
Hồng Ngọc 6 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 6 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 6 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 6 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 6 cạnh Hồng Môn
Hắc Thạch 6 cạnh (lửa)
Hắc Thạch 6 cạnh (băng)
Hắc Thạch 6 cạnh (gió)
Hắc Thạch 6 cạnh (đất)
Hắc Thạch 6 cạnh (sét)
Hắc Thạch 6 cạnh (bóng tối)
Hắc Thạch 6 cạnh
Hỏa Ngọc 6 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 7 cạnh
Kim Cương 7 cạnh
Hổ phách 7 cạnh Hồng Môn
Hồng Ngọc 7 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 7 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 7 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 7 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 7 cạnh Hồng Môn
Hỏa Ngọc 7 cạnh
Hắc Thạch 7 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Kim Cương 8 cạnh
Kim Cương 8 cạnh
Hồng Ngọc 8 cạnh Hồng Môn
Hoàng Thạch 8 cạnh Hồng Môn
Lục Bảo 8 cạnh Hồng Môn
Lục Thạch 8 cạnh Hồng Môn
Bích Ngọc 8 cạnh Hồng Môn
Thạch Anh 8 cạnh Hồng Môn
Lam Thạch 8 cạnh Hồng Môn
Hổ Phách 8 cạnh Hồng Môn
Hắc Thạch 8 cạnh
Hỏa Ngọc 8 cạnh

Loại ngọcChỉ số
Hắc Thạch 3 cạnh vàng
Hỏa Ngọc 3 cạnh vàng
Thái Cực Hắc Hỏa Thạch 3 cạnh vàng

Hình ảnh, chỉ số Ngọc Thái Cực

TênCấp 1Cấp 2Cấp 3
Thái cực hồng kim thạch
Thái cực hoàng kim thạch
Thái cực bảo kim thạch
Thái cực lục kim thạch
Thái cực bích kim thạch
Thái cực anh kim thạch
Thái cực hổ kim thạch
Thái cực lam kim thạch

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Tất cả các loại ngọc trong Blade and Soul: chỉ số, hình ảnh, cách tìm