home Blade and Soul, Tra cứu BnS (BnS) Quà điểm danh Tháng 12/2018

(BnS) Quà điểm danh Tháng 12/2018

NgàyTên vật phẩmHình ảnhSố lượngCông dụng
1Kết tinh linh thạch30Nguyên liệu chế tạo và nâng cấp
2Kết tinh nguyệt thạch15Nguyên liệu chế tạo và nâng cấp
3Đá đen01Nâng cấp vũ khí, trang sức quạ, vòng tay cam
4Lông quạ10Nâng cấp vũ khí và trang sức quạ
Đổi Vệ hồn Vua Quạ
5Cánh Hắc Phong05Cường hóa, nâng cấp vũ khí và trang sức
6Nguyên khí thủy tinh (cấp 1)04Cường hóa chỉ số vệ hồn 1-4
7Bạch kính châu03Nâng cấp vũ khí Thăng Thiên
8Đá đen01Nâng cấp vũ khí, trang sức quạ, vòng tay cam
9Nguyên khí mộc tinh (cấp 1)04Cường hóa chỉ số vệ hồn 5-8
10Phiếu khởi động Đảo Thiên Mệnh02Khôi phục lượt đi các phụ bản ở Đảo Thiên Mệnh, Tháp Bóng Tối
11Phiếu khôi phục Trường Vệ Long01Khôi phục lượt đi phụ bản Phòng Nội Thám, Điện Vạn Kiếp, Kho Vạn Kiếp, Đền Bão Tố
12Nguyên khí hỏa tinh (cấp 1)04Cường hóa chỉ số nhẫ, khuyên tai, dây chuyền, thắt lưng
13Đá đen02Nâng cấp vũ khí, trang sức quạ, vòng tay cam
14Linh hồn Vua Quạ05Nguyên liệu cường hóa vũ khí
15Nguyên khí thổ tinh (cấp 1)02Cường hóa chỉ số vòng tay, bao tay, huy hiệu, hồn hiệu
16Hồn hắc phong05Nguyên liệu cường hóa vũ khí Vệ Long
17Đá đen02Nâng cấp vũ khí, trang sức quạ, vòng tay cam
18Nguyên khí kim tinh (cấp 1)02Cường hóa chỉ số vũ khí, hồn lực, hồn, vệ thạch
19Rương ngọc 7 cạnh Hồng Môn01Chứa ngọc 7 cạnh Hồng Môn
20Nước thánh hộ vệ phán quyết01Nâng cấp Vệ thạch Hồng Môn
21Nước thánh hồng môn phán quyết01Nâng cấp Hồn Lực Hồng Môn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Quà điểm danh Tháng 12/2018