home Blade and Soul, Tra cứu BnS (BnS) Nhiệm vụ bang phái – danh sách, hướng dẫn chi tiết cách làm (toàn tập)

(BnS) Nhiệm vụ bang phái – danh sách, hướng dẫn chi tiết cách làm (toàn tập)

Dùng chức năng SEARCH để cho kết quả nhanh nhất

Tên nhiệm vụKhu vực (nơi nhận)Phần thưởngCách làm
Nhiệm vụ Bang pháiLà nhiệm vụ nhân được từ bang phái, theo phe nào thì làm nhiệm vụ từ phe đó
Bài kiểm tra cơ bảnLều Lang Thang- 1 Huy hiệu phe phái
- 20 điểm cống hiến
Chứng minh dũng khíSuối Hồi Phục- 1 Huy hiệu phe phái
- 20 điểm cống hiến
Tham gia vào trận chiếnLàng Đá10 điểm cống hiến
Máu trong cátTrại Phe Phái Đại Mạc- 1 Huy hiệu phe phái
- 40 điểm cống hiến
Giải cứu tù binhTrại Phe Phái Đại Mạc- 1 Huy hiệu phe phái
- 40 điểm cống hiến
Vì Liên MinhTrại Phe Phái Đại Mạc- 1 Huy hiệu phe phái
- 40 điểm cống hiến
Nhân danh phe pháiTrấn Sắc Thạch- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Chiến trường phe pháiTrấn Sắc Thạch- 1 Huy hiệu phe phái
- 60 điểm cống hiến
Hành động của Phe PháiNhà Trọ Bờ Biển- 20 điểm cống hiến
Xác tàu đầy Linh ThạchNhà Trọ Bờ Biển- 1 Huy hiệu phe phái
- 80 điểm cống hiến
Phục vụ Phe PháiNhà Trọ Bờ Biển- 1 Huy hiệu phe phái
- 80 điểm cống hiến
Hàng viện trợ và mệnh lệnhRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Vạch ra con đường máuRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 200 điểm cống hiến
Cơn thịnh nộ của Phe PháiRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 200 điểm cống hiến
Mệnh lệnh bất hợp phápRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Sự bạo ngược phải chấm dứtRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Kẻ cung cấp linh thạchRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Chiến tranh khu vựcĐồng Linh Thạch- 1 Huy hiệu phe phái
- 440 điểm cống hiến
Trận chiến vì Linh thạchĐồng Linh Thạch- 1 Nguyệt thạch
- 440 điểm cống hiến
Phục hưng phe pháiĐồng Linh Thạch- 1 Nguyệt thạch
- 440 điểm cống hiến
Chiến tranh giữa những cành hoaĐồng Linh Thạch- Lệnh bài trưởng đội phòng vệ
- Huy hiệu trưởng đội đột kích
- 220 điểm công hiến
Vào quá sâuĐồng Linh Thạch1140 điểm cống hiến

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Nhiệm vụ bang phái – danh sách, hướng dẫn chi tiết cách làm (toàn tập)