home Blade and Soul, Tra cứu BnS (BnS) Nhiệm vụ Phe phái – danh sách, hướng dẫn chi tiết cách làm (toàn tập)

(BnS) Nhiệm vụ Phe phái – danh sách, hướng dẫn chi tiết cách làm (toàn tập)

Tên nhiệm vụKhu vực (nơi nhận)Phần thưởngCách làm
Nhiệm vụ Phe pháiLà nhiệm vụ nhận ở các khu vực phe phái , theo phe nào thì làm nhiệm vụ từ phe đó
Bài kiểm tra cơ bảnLều Lang Thang- 1 Huy hiệu phe phái
- 20 điểm cống hiến
Chứng minh dũng khíSuối Hồi Phục- 1 Huy hiệu phe phái
- 20 điểm cống hiến
Tham gia vào trận chiếnLàng Đá10 điểm cống hiến
Máu trong cátTrại Phe Phái Đại Mạc- 1 Huy hiệu phe phái
- 40 điểm cống hiến
Giải cứu tù binhTrại Phe Phái Đại Mạc- 1 Huy hiệu phe phái
- 40 điểm cống hiến
Vì Liên MinhTrại Phe Phái Đại Mạc- 1 Huy hiệu phe phái
- 40 điểm cống hiến
Nhân danh phe pháiTrấn Sắc Thạch- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Chiến trường phe pháiTrấn Sắc Thạch- 1 Huy hiệu phe phái
- 60 điểm cống hiến
Hành động của Phe PháiNhà Trọ Bờ Biển- 20 điểm cống hiến
Xác tàu đầy Linh ThạchNhà Trọ Bờ Biển- 1 Huy hiệu phe phái
- 80 điểm cống hiến
Phục vụ Phe PháiNhà Trọ Bờ Biển- 1 Huy hiệu phe phái
- 80 điểm cống hiến
Hàng viện trợ và mệnh lệnhRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Vạch ra con đường máuRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 200 điểm cống hiến
Cơn thịnh nộ của Phe PháiRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 200 điểm cống hiến
Mệnh lệnh bất hợp phápRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Sự bạo ngược phải chấm dứtRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Kẻ cung cấp linh thạchRừng Sương Mù- 1 Huy hiệu phe phái
- 120 điểm cống hiến
Chiến tranh khu vựcĐồng Linh Thạch- 1 Huy hiệu phe phái
- 440 điểm cống hiến
Trận chiến vì Linh thạchĐồng Linh Thạch- 1 Nguyệt thạch
- 440 điểm cống hiến
Phục hưng phe pháiĐồng Linh Thạch- 1 Nguyệt thạch
- 440 điểm cống hiến
Chiến tranh giữa những cành hoaĐồng Linh Thạch- Lệnh bài trưởng đội phòng vệ
- Huy hiệu trưởng đội đột kích
- 220 điểm công hiến
Vào quá sâuĐồng Linh Thạch1140 điểm cống hiến

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Nhiệm vụ Phe phái – danh sách, hướng dẫn chi tiết cách làm (toàn tập)